Procés d’inscripció d’equips

Les dades bàsiques que necessitaràs són:

  • NOM DE L’EQUIP
  • REPTE SOLIDARI: quantitat de diners que us proposeu captar a favor dels projectes solidaris de la Magic Line SJD. Mireu aquest vídeo abans de decidir la quantitat
  • DADES DEL PORTAVEU DE L’EQUIP: nom, cognoms, adreça, NIF o un altre document d’identitat, mail i telèfon.
  • DADES DE 3 MEMBRES MÉS DE L’EQUIP: nom i cognoms. En cas que siguin majors d’edat, també document d’identitat i mail.
  • DADES DE FACTURACIÓ DE LA TARIFA D’INSCRIPCIÓ, si són diferents a les del portaveu

La resta de membres (fins a un total de 20) els podràs incloure o ells mateixos s'hi podran afegir més endavant, sempre que les inscripcions estiguin obertes i que hi hagi places lliures en el teu recorregut. Els podràs introduir de tres maneres diferents:

  • - Entrant en el teu espai de l’equip.
  • - Enviant invitacions per correu electrònic perquè cada membre faci la seva inscripció.
  • - Important aquest arxiu Excel que prèviament hauràs de complimentar.

Pagaments per transferència: si sou una empresa o una institució i voleu fer el pagament de la inscripció per transferència contacteu prèviament amb nosaltres a info@magiclinesjd.org

Iniciar inscripció